Vikingekongehal

Rekonstruktion i Sagnlandet Lejre (2016-2020)

Byggesum: 75 mio. kr. Det samlede rådgiverhonorar for ingeniørydelser på opgaven lyder på mere end 2 mio. kr.
Donationer: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet projektet med 65 mio. kr.
Augustinus Fonden har støttet projektet med 10 mio. kr.
Bygherre: Sagnlandet Lejre
Arkitekt: Wohlert Arkitekter A/S

Foto: Sagnlandets fotograf Ole Malling

Eduard Troelsgård A/S har været ledende sagsingeniør ved rekonstruktionen af en 600 kvadratmeter vikingekongehal og en 100 kvadratmeter vikingetidsbolig i Sagnlandet Lejre.

Forsknings- og formidlingscentret Sagnlandet Lejre på Sjælland har siden 2010 arbejdet på at genskabe Danmarks største kongehal fra vikingetiden, som Roskilde Museum udgravede ved Gl. Lejre i 2009.

Vikingekongehallen er Danmarks største og består af langt over 1.000 ton danske egetømmer. Det er det hidtil mest ambitiøse forsøg på at genskabe en vikingehal, som den blev bygget for 1.300 år siden. Hallen er 60 meter lang med 10 meter til kip på tagets højeste sted.

Ledende sagsingeniør på rekonstruktionen

Eduard Troelsgård har været ledende sagsingeniør på projektet siden 2016. Opgaven har stor tyngde i forhold til forståelsen af historiske byggeteknikker og statisk virkemåde.

Rådgiverydelserne omhandler:

  • byggeprogram med tilhørende budget
  • projektforslag
  • forprojekt
  • hovedprojekt
  • udbud
  • tilsyn og projektopfølgning for konstruktioner
  • VVS og ventilation.

Ny viden om bygmestres kundskaber i oldtiden

Ifølge Jeppe Steen Andersen, som har været sagsingeniør på Vikingekongehallen, har netop denne opgave adskilt sig væsentlig fra andre opgaver:

”Særligt for opgaven har været drøftelserne omkring de statiske sammenhænge. Det er ikke så sædvanligt, at arkitekt og arkæologer inddrages i konstruktionens virkemåde og i designet af konstruktionen.”

”Det var desuden en del af opdraget, at der skulle høstes viden om bygmestres kundskaber i oldtiden. Her blev frembragt nogle overraskende konklusioner i designfasen. Blandt andet har vi erfaret, hvordan de jævnt fordelte skråstolper langs facaderne er bragt i spil i forhold til den indre konstruktions hovedfag. Svaret er fundet i såkaldte ”knæ” placeret mellem tagfoden og højrems-konstruktionen. Knæene, der blandt andet kendes fra de norske stavkirker, tilfører konstruktionen en stivhed, der betyder, at alle enkeltkomponenterne bringes i spil i forhold til den samlede konstruktions styrke. Ingen arkæologiske fund har påvist anvendelsen af disse knæ, men det er helt tydeligt i den virtuelle opbygning af den statiske model, at der må have været en sådan opbygning.”

Amalienborgprisen tildelt i 2020

Hendes Majestæt Dronningen og bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har i 2020 tildelt Sagnlandet Lejre Amalienborgprisen – en sjældent uddelt pris indstiftet i 1972.

Prisen påskønner genskabelsen og formidlingen af Kongehallen, som er en rekonstruktion af Danmarks største hus fra oldtiden. Kongehallen er en del af Sagnlandet Lejres vikingeprojekt ”Sagnkongernes Verden”. Med projektet sætter forsøgscentret fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt centrum for de danske vikinger.
PR, Kongehuset 20. april 2020

Snedkerprisen 2020

Kongehallen i Sagslandet har også modtaget Snedkerprisen 2020, fordi det er et prisværdigt eksempel på udøvelse af snedkerhåndværket.
Læs mere om prisen her