FORSKNING

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har siden 60’erne bidraget til forskning inden for restaurering og bevaring af historiske bygninger. Tegnestuen har desuden haft tilknytning til arkitektskolerne i mere end 40 år og undervist i historisk bygningsteknologi som speciale.

Lærebog:
’Middelalderkirkens konstruktioner’

Med mere end 750 kirkerestaureringssager bag sig har tegnestuen hos Eduard troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S i samarbejde med Teknologisk Institut, Murværk, udarbejdet en lærebog i restaurering af ’Middelalderkirkens konstruktioner’ (for Kirkeministeriet, udgivet i 2012).

Lærebogen er blevet til på baggrund af en opfordring fra den kongelige bygningsinspektør Johan Fogh, som foreslog Kirkeministeriet, at der blev udarbejdet en vejledning. Kirkeministeriet har derfor bevilget midler til at udarbejde bogen.

Baggrunden for lærebogen er et ønske om en mere kvalificeret projektering af restaureringer på de danske middelalderkirker. Lærebogen er udformet som en vejledning for restaurering af kirkerne og bliver i dag brugt som et opslagsværk.

”Mange har en opfattelse af at vores arbejde går ud på at blande os så lidt som muligt. Den tilgang har vi ikke. For os handler det om, hvordan vi griber restaureringen an. Derfor har vi meget fokus på at følge med i holdningsdannelsen og diskursen omkring historiske bygninger.”
– Jeppe Steen Andersen

Lærebogen blev et større værk

For forfatterne bag bogen, Jeppe Steen Andersen (dipl. ing.) og Svend Jakobsen (akademiingeniør) blev lærebogen et større værk, end forfatterne fra starten havde forestillet sig.

Middelalderens bygningskultur er gennem udbredelsen af kristendommen præget af en betydelig international påvirkning. På baggrund af bl.a. to studieture til Normandiet og Norditalien, hvor tegnestuen har studeret murede byggeri, har lærebogen tilført ny viden om murværkstraditionen i Danmark, og hvilken rejse og vidensdeling der skete op igennem Europa i Middelalderen.

Bidrag til publikationer og restaurering og bevaring

Tegnestuen har siden 1960 bidraget til forskning med indlæg i publikationer om restaurering og bevaring af historiske bygninger:

  • Vejledning til kirkeopvarmning for Kirkeministeriet
  • Informationsblade om restaurering for Planstyrelsen (Skov- og Naturstyrelsen)
  • Kapitel om klima i bevaringshåndbogen udgivet af Statens Museumsnævn, 1986
  • Kapitel om bærende konstruktioner i “Äldre murverkshus”, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1990.
  • Renoveringshåndbogen “MUR & TAG”, Teknologisk Institut MURVÆRK 1999. Svend Jakobsen er med i følgegruppen.