Tumlingerne

Skulpturer, København, indviet 2014

Projektperiode: 2010-2013 (Troelsgård: 2011-2013)
Byggeopgavens art: Skulpturer til PFA
Rådgiverydelser: Konstruktioner
Bygherre: Bjørn Nørgaard
Kunstner: Bjørn Nørgaard
Byggesum: 5 mio. kr. (PFA har finansieret kunstværket)

Billedkunstner og professor Bjørn Nørgaard fik i 2010 til opgave at skabe en skulptur til PFA’s bygning. Tumlingerne blev indviet i 2014. Eduard Troelsgård var med som rådgivende ingeniør på projektet.

Tumlingerne er fire skulpturer, som ligner væltedukker, som er opført ved PFA’s bygning på Kalkbrænderihavnsgade i Københavns Nordhavn.

Tumlingerne skildrer mennesker i forskellige livsfaser: Barndom, ungdom, manddom/kvinddom og alderdom. Alle har en narrehat og arme, der rækker ud efter guldet.

Beregninger at modeller

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har udført beregning ud fra Bjørn Nørgaards modeller. Værkerne har forskellige statiske udfordringer, og er alle placeret på koniske granitsokler. Som understøtning til soklerne, er der piloteret og udført jernbetonplader.

Tumlingerne er meget forskellige. Alderdommen er lavet i støbejern og meget tyk i skallen. Denne konstruktion er stabil i sig selv. Barndommen er lavet i poleret rustfrit stål, og ungdommen er i nysølv, som er lettere konstruktioner. Voksenlivet er patineret bronze. De lettere skulpturer er forsynet med stålkonstruktioner i deres indre, der tjener til stabiliseringen og forankringen ned i soklerne.

Krævende detaljer

Tumlingerne hælder alle 10 grader, mod hver af de fire verdenshjørner (barndom mod øst, ungdom mod syd, voksen mod nord og alderdom mod vest). Hældningen har stor betydning for særligt de tunge konstruktioner, mens der for de lette skal tages højde for vindbelastningen.

Skulpturerne rummer mange krævende detaljer. Kroppene, der består af forskellige materialer, skal sikres mod galvanisk korrosion. De enorme massive glashoveder skal monteres, uden at der opstår spændinger i glasset og de skjulte lyskilder skal have den rette effektbelysning.