Regensen

Totalrådgivning, konstruktioner, VVS og ventilation siden 2003

Regensen 2003-2019
2003
Genopbygning af tagetagen på Krystalgadefløjen efter en voldsom brand.
2003-2012 Nye ventilationsanlæg, udskiftning af hovedrør i kælder.
2012 Tilbygning af køkkentårn og køkkenudskiftning
2012 Nye varmecentraler
2018-2019 Udskiftning af radiator, varmerør, brugsvandsrør og faldstammer.

Løbende renovering og modernisering af kollegium. Projektering, byggeledelse og tilsyn

Regensen er et kollegium for studerende på Københavns Universitet og DTU. Regensen er nabo til Rundetårn og blev indviet i 1623, men måtte efter en brand i 1728 delvist genopføres. Regensen var oprindelig legatboliger til studerende ved Københavns Universitet. I dag huser Regensen ca. 150 studerende. Bygningen er fredet.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har været med bag løbende renovering og modernisering af Regensen, som omhandler projektering, byggeledelse og tilsyn.