Palægaragerne

Restaurering 2012 – 2015

Bygherre: Jeudan
Honorar: 450.000 kr.
Arkitekt: Elgaard Arhcitecture
Konsulent: Teknologisk Institut v/Tomme B. Jacobsen, Teknologisk Institut

Top foto: Elgaard Architecture

Restaurering og genopretning af parkeringsanlægget i fredet ejendom, mens anlægget var i drift.

Palægaragerne i det indre København er blevet opført i en smal gård bag forhuset på Dronningens Tværgade 4 i 1932 og blev udvidet med to ekstra etager i 1934. Det tidlige modernistiske parkeringsanlæg er Danmarks første parkeringshus og blev bygget efter amerikanske principper. Bygningen er opført i jernbeton med fem etager, som er forskudte, for at udnytte pladsen bedste muligt. Der er arkitekt O. Gundelach-Petersen som tegnede anlægget og den overdækkede benzinstation foran indkørslen til anlægget.

Palaegaragerne foto:Børge Nielsen
Foto: Børge Nielsen

Et vigtigt fokus i restaureringsprocessen og fornyelsen af de pladsstøbte overflader har været at bevare bygningens særlige atmosfære ved at fastholde materialernes udstråling og taktilitet. Bl.a. er bræddeforskallingen på facaden blevet efterlignet for at formidle den oprindelige konstruktionsmetode.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har været involveret i den omfattende betonrenovering af facader og parkeringsdæk, ny membran på øverste parkeringsdæk. Rådgivningen har dækket forundersøgelser, projektering, fagtilsyn og opfølgning.