Mændenes hjem

Renovering, ombygning og tilbygning 2020-2022

Bygherre: Mændenes Hjem
Støtte: A.P. Møller Fonden støtter med 40 mio.kr. Herudover støtte fra Augustinus Fonden & Age og Johanne Louis-Hansens Fond samt Københavns Kommune
Byggeperiode: 2020-2022
Areal: 2.400 m²
Arkitekter: Albjerg & Buchardt
Ingeniør: Eduard Troelsgård har været ingeniør på konstruktioner, vvs og ventilation
El-ingeniør: Gert Carstensen A/S
Brand-ingeniør: COWI
Foto af Laura Stamer
Mændenes Hjem, Eduard Troelsgård
Foto af Mændenes Hjem set fra Istedgade, inden renoveringen
Foto af gårdrummet, efter renoveringen

Renovering og ombygning af eksisterende ejendom samt tilbygning af 4. og 5. sal og udbygning i stueplan med hævet gårdmiljø.

Mændenes Hjem ligger i dag på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade, centralt på Vesterbro, hvor der dagligt er 500-700 besøgende. Den eksisterende bygning stod færdig i 1961, men Mændenes Hjem har eksisteret siden 1910 på forskellige adresser, hvor det startede som hjem for hjemløse mænd.

Senere er faciliteterne blevet udvidet med tilbud som sundhedsklinik, kontaktsted og stofindtagelsesrum (’Skyen’), og Mændenes Hjem betegnes i dag som et multihus. Tilbuddet er åbent for begge køn, og siden 2017 har kvinder også kunnet bo på Mændenes Hjem.

Gennemgribende renovering

Siden åbningen i 1961 har bygningen ikke været gennemgribende renoveret. Med støtte fra A.P. Møller Fonden udvides ejendommens areal nu med en tredjedel. Samtidig kan huset rumme flere funktioner og give bedre forhold for brugerne. Målet er at imødekomme behovene i fremtiden.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører har stået for registrering og forundersøgelser, projektering af installationer og konstruktioner og vil desuden varetage tilsyn og opfølgning i udførelsesfasen.

Projektet omfatter en fuldstændig renovering samt ombygning af Mændenes Hjems eksisterende bygning. Herudover nedtages den eksisterende 4. sal, og der tilføjes to nye etager oven på bygningen samt en etage i gårdarealet som udvidelse af stueetagen.

Den eksisterende bygnings hovedkonstruktion er i beton med facader i teglsten. På den nye 4. og 5. sal er der arbejdet med en stålkonstruktion i BeSteel-systemet. Tilbygningen i gårdarealet er i beton. Ovenpå tilbygningen i gårdarealet etableres der et hævet udendørs opholdsareal for beboerne på Mændenes Hjem.

Alle eksisterende tekniske installationer udskiftes til nye tidssvarende systemer.

Robusthed – et særligt tema

Mange af beboerne på Mændenes Hjem er stofmisbrugere, hvorfor et gennemgående tema i renoveringsprojektet er robusthed. Et særligt problem for brugerne er ”fnidder”, som er en psykoselignende adfærd, hvor brugeren er fast optaget af at skille ting ad eller grave sig ind i komponenter i den overbevisning at der er skjult stoffer. I udformning af alle konstruktioner, installationer og overflader er der derfor taget højde for dette.

Moderniseringen ventes færdig i 2022.