Kronborg Slot

Restaureringer siden 1999

Stort foto: Sandra Grunewald

Slot, fæstning, museum, bolig og erhverv 1999-
Byggeopgavens art:
Omfattende restaurering og nyindretning af publikumsfaciliteterne. Samtlige af slottets fire nederste etager istandsættes. Nyt og tidssvarende velkomstcenter, nyt udstillingsrum, Erik af Pommerens Rådssal med tilstødende rum istandsat. Ombygning af adgangsforhold
Bygherre: Slotte og Kulturejendomme
Arkitekt:ERIK arkitekter
Byggesum: 90 mio. kr.

Nordre Kronværksbygning i tidligere beboelse 2003-2004
Byggeopgavens art:
Indretning af ny restaurant med køkken og nye toiletfaciliteter
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner og vvs- installationer
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Arkitekt: ERIK arkitekter

Voldanlæg, ravelinmure og kasematter 2003-2012
Byggeopgavens art: Istandsættelse af voldanlæg, ravelinmure, kasematter
Rådgiverydelse: Opmålinger, registrering samt projektering og tilsyn med konstruktioner, vvs-installationer
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Arkitekt: ERIK arkitekter
Byggesum: 25 mio. kr.

Slottet og fæstningsanlæg 2004 og 2010
Byggeopgavens art:
Digitalisering af oversigtstegninger for kloak, varme og vandinstallationer på hele området
Rådgiverydelser: Udarbejdelse af digitale tegninger på baggrund af eksisterende tegninger samt opmåling og gennemgang på stedet
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Slottet og fæstningsanlæg 2009
Byggeopgavens art:
Optimering af decentrale varmeblande grupper i forbindelse med omlægning til fjernvarme
Rådgiverydelser: Udarbejdelse af projekt/forslag til forbedring af afkøling
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Slottet og øvrige bygninger på området 2009-2010
Byggeopgavens art:
Energioptimering
Rådgiverydelser: Udarbejdelse af rentabilitetsberegninger iht. SES (nuværende SLKS) retningslinjer for energioptimering
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Slottet 2012-2013
Byggeopgavens art: Etablering af dræn og regnvandsafvanding omkring slottet. Tagvand ledes til voldgrav
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med kloak og dræn installation
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Køkken og toiletter 2017-2018
Byggeopgavens art:
Indretning af moderne produktionskøkken med høje tekniske krav og toiletter
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner og installationer
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Arkitekt: ERIK arkitekter

Restaurant 2017-2018
Byggeopgavens art:
Indretning af restaurant i eksisterende bygning
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn af konstruktioner, vvs og ventilation
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Byggesum: 6 mio. kr.

Hamletscenen omklædning 2019-2020
Byggeopgavens art: Indretning af teatersal, undervisningsrum, omklædning, toiletter, baderum samt lift.
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner og installationer.
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Arkitekt: ERIK arkitekter.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har stået for projektering og tilsyn med konstruktioner m.m. på en række restaureringssager.

Kronborg slot er et af Nordeuropas med betydningsfulde renæssanceslotte, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 2000.

Slottet ligger i Helsingør på Sjællands yderste spids, hvor Øresund mod Sverige er smallest. Det var en strategisk vigtig beliggenhed der har gjort det muligt at kontrollere indsejlingen gennem Øresund.  Det har som fæstning og kongeslot spillet en central rolle for Nordeuropas historie i det 16. og 18 århundrede

Kronborg volde