Kastellet

Renovering 2018-2019

Periode: 2011 samt 2018-2019
Bygherre: Forsvarets ejendomsstyrelse
Byggesum: 10 mio. kr.
Totalrådgiver: Fogh og Følner
Opgave: Ingeniør for konstruktioner, vvs og ventilation. Underrådgiver til Fogh & Følner med Gert Carstensen A/S som underrådgiver på stærkstrøm- og svagstrømsanlæg.
Kastellet-Istandsættelse-Eduard-Troelsgaard

Istandsættelse af arresthus og vagtstue i Gl. Hovedvagt samt løbende arbejder.

Kastellet er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker anlagt i 1662-1664. Stedet anvendes i dag som en militærkaserne og arbejdsplads og er samtidig et yndet turistmål. Størstedelen af bygningerne på Kastellet er fredede.

Kastellet-Istandsættelse-Eduard-TroelsgaardEduard Troelsgård har i 2011 samt i 2018-2019 været rådgivende ingeniør på istandsættelse af arresthus og vagtstue i Gl. Hovedvagt, herunder etablering af ventilation for at højne indeklimaet, mens vagtstuen har været i brug 24/7 hele året. Der har desuden løbende været arbejder på området bygninger.

Eduard Troelsgårds rolle har været registrering og forundersøgelser, projektering af installationer, projekt til fredningsmyndighederne, udbud, tilsyn og opfølgning.

Kastellet-Istandsættelse-Eduard-Troelsgaard
Kastellet-Istandsættelse-Eduard-Troelsgaard