Hotel Bethel

Renovering, ombygning og nyindretning af hotel 2016-2019

Byggesum: 33 mio. kr.
Honorar: 900.000 kr.
Areal: 3.000 m²
Arkitekt: Kjær Architecture
Underrådgiver: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Hotel Bethel

Projektering og fagtilsyn med konstruktioner, ventilation og VVS

Sømandshjemmet Bethel

Hotel Bethel (tidl. Sømandshjemmet Bethel) ligger i Nyhavn. Bygningen er opført i 1906 og rummer Danmarks eneste sømandskirke. Kirken blev indviet i 1952 under Københavns Stift. Bethel fungerer i dag primært som almindeligt hotel.

Fuldstændig renovering og ombygning

Sammen med Kjær Architecture har Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S været rådgiver i forbindelse med en fuldstændig renovering, ombygning og nyindretning af det historiske Hotel Bethel – herunder reception, lounge, køkken og værelser, som nyindrettes i en tidligere hovedbygning og tilstødende pakhus. Hertil nye elevatorer og forbedrede planløsninger. Ombygning er udført i etaper, imens hotellet var i drift.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har stået for projektering og fagtilsyn med konstruktioner, ventilation og VVS samt koordinering af brandkrav.

For at bygherren kunne opnå et nyt og forbedret komfortniveau for hotellets gæster blev der stillet krav om en opgradering og udskiftning af alle tekniske anlæg, så de levede op til nuværende standarder og blev integreret med respekt for bygningens arkitektur – herunder:

  • etablering af komfortventilation på hotelværelser
  • ny ventilation af produktionskøkkene og Lounge
  • udsugningsanlæg med friskluftsindtag fra spalteriste i Pakhuset
  • komplet nyt varmeanlæg inkl. gulvvarme på badeværelser
  • nye vand- og afløbsinstallationer
  • højvandssikring af installationer i kælderniveau, hvor pumpebrønd og fedtudskiller er placeret meget tæt på Nyhavns egetræsfundering
  • etablering af nye slangevinder og brandstigrør i Pakhuset for at imødekomme brandmyndighedernes krav og retningslinjer i forbindelse med redningsindsatser.