Garderhøjfortet

Indvendig istandsættelse 2011-2014

Byggesum: 17. mio. kr.
Bygherre: Naturstyrelsen Hovedstaden. Garderhøjfonden og Gentofte Kommune
Arkitekt: Fogh & Følner

Garderhøjfortet-kanonskydning

Projektering og tilsyn vedrørende konstruktioner og VVS

Garderhøjfortet (opført 1886-92) indgår som en del af befæstningen af Nord-fronten. Fortet blev opgivet som fæstningsværk i 1920 og har derefter tjent forskellige andre formål.

Fortet har gennemgået en omfattende istandsættelse og fremstår særdeles velbevaret. Garderhøjfortet er i dag et museum og attraktion, hvor bygningsværket kan udforskes og med events for de besøgende.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniørers rolle i projektet har været bygherrerådgivning og projektering, samt udarbejdelse af udbudsmateriale til Garderhøjfortet i forbindelse med indvendig istandsættelse.

Anlæggets atmosfære og narrative potentiale er bevaret. Samtidig er de tekniske udfordringer vedrørende anlæggets fysiske tilstand og indeklima håndteret. Hertil er fundet løsninger i forhold til ventilation og brandsikring, som tillader publikumsadgang.

Garderhøjfortet-skitse