Fredensborg Slot

Genetablering af ridebane og stald 2019-2020

Periode: 2019-2020
Byggeopgavens art: Etablering af ridebane samt istandsættelse af staldbygning.
Rådgiverydelser: Anlægsarbejder, VVS
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Øverste foto: Guillaume Baviere

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører har været med bag genetableringen af Fredensborg Slot ridebane og renoveringen af Lange Stald.

Fredensborg slots ridebane blev oprindeligt etableret i 1720. Hestene var på det tidspunkt nyttig arbejdskraft og transportmiddel. Hertil havde kongefamilien et stutteri med de eftertragtede Fredensborgheste.

I mange år har ridebanen været nedlagt, men i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018 bevilgede bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal et beløb til genetablering af den historiske ridebane.

Udover ridebane blev der bevilget midler til istandsættelse af dele af Lange Stand ved Fredensborg Slot. Stalden blev sidst renoveret i 1914. Der er i dag indrettet bokse i stedet for spiltov, så hestene kan opstaldes efter de gældende regler.

Ridebanen lever op til de internationale mål for en dressurbane, som måler 20 gange 60 meter. Anlæggene vil fremover benyttes af både Den Kongelige Stald-Etat, Gardehusarregimentet og den kongelige familie.

I forbindelse med genetableringen af Fredensborg Slot ridebane, blev en 400 kvadratmeter beredskabstank fjernet og varmekanaler, vandstil og kloak omlagt og fornyet i området.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har bistået med forundersøgelser, projektering og byggeledelse inden for VVS og konstruktioner.

Istandsættelsen er udført med respekt for historien.