Efterslægten

Skulpturel plads af billedkunstneren FOS til HF-Centret Efterslægten

Tidsperiode: 2015-2016
Bygherre: Efterslægten
Donation: Ny Carlsbergfondet
Klient: Kunstner Thomas FOS Poulsen
Sagsingeniør: Eduard Troelsgård (underrådgiver)
Areal: 1.000 kvm
Projektsum: 3 mio. kr.
Honorar/ET-honorar: 0,5 mio. kr./0,12 mio. kr.
Enterprise: Totalenterprise

Eduard Troelsgård har stået for registrering og forundersøgelser, projektforslag, hovedprojekt, udbud, tilsyn og opfølgning på skulpturel plads ved HF-Centret Efterslægten i København

En skulpturel plads på HF-Centret Efterslægten skulle danne ramme om kursisternes samvær og skabe et nyt kulturelt rum for lokalområdet: Værket er skabt af billedkunstneren Thomas FOS Poulsen.

Området mellem gamle og nye bygninger havde brug for en egen identitet og en samlende funktion. Skulpturen danner således en over gang mellem skolens bygninger – Henning Hansens røde murstensbygning fra 1940 og Laungaard Arkitekters idrætshal i rå beton fra 2013.

Skulptur og arkitektur

Værket hedder ’Your Success is Your Amnesia’ og er både en skulptur og arkitektur som strækker sig ud på pladsen med pavilloner, gotiske spidsbuer og modernistisk arkitektur, kirkegulv, asfalt, klokke og en skrottet motorcykel.

En vifteformet plads skærer sig fra vejen og ind mellem den gamle og den nye bygning og danner en plads, hvorpå der står to kunstværker/pavilloner.

Rummet gives karakter af de buede former, der tegnes af den lyse beton sammen med et klinkemotiv, der opløses ud mod gaden. Klinkegulvet refererer til et klassisk religiøst ornament, og hele den buede form sætter et andet rum end det parallelle mellem den gamle og nye bygning.

De to pavilloner forholder sig begge til det buede forløb. Hvor den første underbygger en bevægelse ind på pladsen, virker den anden mere som en pause med sin tværgående retning.

Pavillonerne er terracotta-indfarvede stedstøbte betonkonstruktioner. To vandskulpturer afslutter den tværgående pavillon og hele udsmykningen på hver deres facon.

Tværfagligt samspil

Denne sag afspejler en udviklingsproces, hvor den kunstneriske idé, pladsens funktion, bygbarheden og økonomien skulle løses tværfagligt og i samspil med andre byggeprocesser.

Resultatet forløste de mangefacetterede ønsker for udemiljø og opholdsfunktioner, kunst og robusthed til Efterslægtens fulde tilfredshed.

Pladsen blev indviet den 4. marts 2016.