Dehns Palæ

Genopførelse, restaurering og istandsættelse af Dehns Palæ i Bredgade, København efter voldsom brand, som medførte nedstyrtning af tag og etagedæk. (2010-2017)

Byggesum: 150 mio. kr. ekskl. moms. Kontraktens værdi: 3,6 mio. kr. eksl. moms
Areal: 4000 m²
Bygherre: Apotekerforeningen
Arkitekt: Wohlert Arkitekter

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har udført restaureringsstrategi for rekonstruktionen af Dehns Palæ efter en brand i 2010. Det drejer sig om de bærende konstruktioner, samt projektering, tilsyn og opfølgning med konstruktioner, vvs-installationer og ventilation.

Dehns Palæ er en rokokobygning beliggende i Bredgade i København og er opført i 1751-56 ved J.G. Rosenberg under overopsyn af Nicolai Eigtved. Hovedbygningen er opført for gehejmeråd Friedrich Ludwig von Dehn i 1752-1756. Palæet blev senere ombygget i 1817-1825.

Palæet er pendant til Bernstorffs Palæ, symmetrisk beliggende på den anden side af Ama­lienborgs hovedakse. Dehns Palæ er en del af Nicolai Eigtveds plan for Frederiksstaden omkring Amalienborg. Palæet er fredet.

Dehns Palæ gennemgik en delvis ombygning i 1872 af klaverbyggerfirmaet Hornung & Møller. I 1984 overtog Danmarks Apotekerforening bygningen. Bygningen undergik en gennemgribende restaurering i 1977 og i 1985 ved Vilhelm Wohlerts Tegnestue og blev indrettet til hovedsæde for Danmarks Apotekerforening.

Omfattende genopbygning og restaurering efter brand

I 2010 brændte taget i det fredede Dehns Palæ. Alle bygningens etager blev stærkt medtaget af sluk­ningsvand og etagedæk styrtede delvis ned. Alle tekniske installationer i bygningen var totalskadet efter branden. Kun ydermurene var intakte.

Eduard Troelsgård A/S har udført strategien for rekonstruktionen:

  • udarbejdelse af restaureringsholdning for konstruktioner og byggeteknik
  • nye installationer og nyt ventilationsanlæg med respekt for bygningens historie og arkitektoniske udtryk
  • totaloverdækning under hele rå-husentre­prisen
  • udskiftning af terrændæk, samt efterfun­dering
  • tagudskiftning i overensstemmelse med de oprindelige rokoko-konstruktioner
  • styring af fagentrepriser
  • ombygning af moderne ny portbygning fra 1981
  • etablering af nyt produktionskøkken og kantinefaciliteter, hvor udsugningsanlæg og installationer er udført nænsomt under hensyn til bygningens arkitektoniske udtryk.

Genopbygningen og restaureringen af palæet har været altomfattende og er udført ved at benytte ma­terialer i høj kvalitet, historisk korrekte udførelsesmetoder og modernisering, der giver opdaterede anven­delsesmuligheder. Der blev i forbindelsen med genopbygningen udført en omfattende brandsikring af hele bygningen.

Tag-, etagedæk- og vægkonstruktioner er genopbygget på samme måde som oprindeligt. Tagkonstruktionen er genopbygget med pommersk tømmer som oprindeligt. Også den højloftede beletage med G.F. Hetschs interiør, hvor der var et overdådigt stukarbejde, forgyldninger, paneler og store dobbeltfløjede døre i cubamaghoni er genopført.

Palæet fremstår i dag med indretning i rokokostil, empirestil og nutidig stil. Der er bl.a. moderne kontorlokaler med moderne komfort og teknik indbygget – dog med hensyn til de historiske præmisser.

Hæderkronet pris 2017

Dehns Palæ har modtaget den hæderkronede pris ’Bygningspræmieringen’ 2017. af Københavns Kommune. Prisen overrækkes til arkitekter og bygherrer, der har beriget hovedstaden med udfordrende, smuk og inspirerende byarkitektur, som bidrager til at gøre København en spændende by.

Dehns Palæ har fået prisen, fordi bygningen er ført tilbage til dets oprindelige stand ved at anvende oprindelige materiale og originale håndværksmæssige teknikker med respekt for bygningens historie. Samtidig har palæet fået et brugsmæssigt løft.