Davids samling

Omfattende restaurering og udvidelse af museet 1990-2009

Bygherre: Davids Samling
Periode: 1990-2009
Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter
Underrådgiver: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Davids Samling facade indgang
Davidssamling-restaurering-Eduard-Troelsgaard
Foto: Davids Samling, Pernille Klemp

Davids samling (Den Islamiske Samling) er et museum i København som har eksisteret siden 1945.

Den islamiske samling er den største af sin art i Skandinavien og repræsenterer den klassiske, islamiske verden fra Spanien til Indien. Samlingen dækker perioden fra det 8. til det 19. århundrede og er repræsenteret blandt de væsentligste i den vestlige verden.

Eduard Troelsgård har i samarbejde med Wohlert Arkitekter været rådgivende ingeniør for museet igennem en årrække – senest i forbindelse med omfattende restaurering og udvidelse i de fredede bygninger fra 2005-2009. Ombygningen dækker bl.a. istandsættelse og ombygning af administrationslokalerne. I forbindelse med den store udvidelse og restaurering af Davids Samling har Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S også stået for projektering og tilsyn med VVS-installationerne og ventilationsanlæggene.

Davidsamlingen-restaurering-Eduard-TroelsgaardNedlukning af museet fra 2005-2009

Indretningen af Den Islamiske Samling er lavet i to fredede bygninger. Det har været meget udfordrende, da opgaven omkring sikkerhed, belysning og ventilation har været tekniske meget krævende.

Efter restaureringen og nedlukning af museet fra 2005-2009 er hele samlingen nyopstillet i de nye udstillingsrum og arealet, som har været reserveret til den islamiske verden, er blevet fordoblet.

Efter genåbningen i 2009 har der været stor interesse for museet, som har femdoblet besøgstallet i forhold til årene før lukningen i 2006.

Davidsamlingen-restaurering-Eduard-Troelsgaard