Christiansborg Slots tårn

Renovering af betonkonstruktion og kobberbeklædning og indretning af restaurant i tårnet

Top foto: Maria Bobrova

Christiansborg Slots tårn 2006-2009
Byggeopgavens art:
Renovering af tårn
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner.
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Arkitekt: Friborg og Lassen.
Byggesum: 50 mio. kr.

Restaurant og udsigt i Christiansborg Slots Tårn 2012-2014
Byggeopgavens art: Projektering, tilsyn og opfølgning med konstruktioner og føringsveje for installationer
Rådgiverydelser: Konstruktionsingeniør på restaurant, forbindelse fra terræn til tårn
Bygherre: Folketinget
Arkitekt:
Dorte Andersen
Byggesum:
25 mio. kr.
Kontraktens værdi:
500.000 kr.

Andre sager på Christiansborg Slot

Christiansborg Slots kirkeløngangsbygning
Byggeopgavens art:
 Facadeistandsættelse
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner og pudsarbejder
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik Møller arkitekter
Byggesum: Eduard Troelsgård har ikke haft med totaløkonomien at gøre.

Christiansborg Slots Zahlkammerbygning
Byggeopgavens art: Facadeistandsættelse
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner og pudsarbejder
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik Møller arkitekter
Byggesum: Eduard Troelsgård har ikke haft med totaløkonomien at gøre.

Christiansborg Slots Højsteretsbygning
Byggeopgavens art:
Genskabelse af historisk retssal
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik Møller arkitekter
Byggesum: Eduard Troelsgård har ikke haft med totaløkonomien at gøre.

Christiansborg Slots hovedtag
Byggeopgavens art:
Ny kobberbeklædning af hele hovedslottets tag
Rådgiverydelser: Projektopfølgning vedrørende nedbrudte spær og betonkonstruktioner
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik Møller arkitekter
Byggesum: Eduard Troelsgård har ikke haft med totaløkonomien at gøre.

Christiansborg Slots kongelige stalde
Byggeopgavens art: Restaurering af de kongelige stalde
Rådgiverydelser: Projektering og tilsyn med konstruktioner
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik Møller arkitekter
Byggesum: Eduard Troelsgård har ikke haft med totaløkonomien at gøre.

Christiansborg Slotskirke 1992-1996
Byggeopgavens art: Rekonstruktion efter voldsom brand
Bygherre:
Boligministeriet, Slots- og ejendomsstyrelsen
Rådgiverydelser: Konstruktion og VVS
Arkitekt: Erik Møllers Tegnestue
Læs mere

Eduard Troelsgård har været rådgivende ingeniører på renoveringen af betonkonstruktionen og ny kobberbeklædning på Christiansborg Slots tårn fra 2006-2009 samt indretning af restaurant og udsigt i tårnet fra 2012-2014

Fra kongeslot til parlament

Christiansborg eller Christiansborg Slot ligger på Slotsholmen og er hjemsted for Folketinget, Højesteret og Statsministeriet.

Da Christian den 6 blev konge i 1730 besluttede han at opføre et helt nyt slot. Det blev Christiansborg Slot.

Slottet blev taget i brug af Christian 6. i 1740. Parlamentet rykker ind på Christiansborg Slot med grundlovens indførelse i 1849.

Kongehuset anvender fortsat flere dele af Christiansborg som bl.a. består af Riddersalen, Christiansborg Slotskirke, De Kongelige Repræsentationslokaler og De Kongelige Stalde. Christiansborg er nedbrændt og genopbygget to gange.

Et kobberbeklædt tårn af jernbeton

Christiansborg Slot tårnTårnet på Christiansborg, bygget i perioden 1907 til 1928, er lavet af beton, som er kobberinddækket. Ingeniøren på slottet var Eduard Suenson, som er en af Danmarks pionerer inden for jernbeton.

Da Christiansborg Slot blev bygget, opførte man spiret som en betonkonstruktion. Senere tider har vist, at det er nødvendigt med stort dæklag af beton for at beskytte armeringen. En del steder har det været nødvendigt at foretage blotlægning af rusten armering og udføre nystøbning. I stort omfang er der anvendt moderne betonprodukter, hvor 1 mm er lige så effektivt som 10 mm dæklag af gammeldagsbeton.

Renovering af betonkonstruktion

Fra 2006-2009 var Eduard Troelsgård med bag renovering af betonkonstruktionen og fornyede kobberbeklædningen.

Renoveringen foregik ved, at alt løstsiddende beton blev banket af de steder, hvor jernet lå frit. Herefter blev rusten fjernet fra det blotlagte jern, som blev behandlet med rustbeskyttelse.

Betonkonstruktionen blev repareret med en ny og særlig smidig beton, som til slut blev overfladebehandlet med et materiale, som gjorde betonen modstandsdygtig. Den nye beton kom til at sidde fuldstændig som den gamle.

Ny kobberbeklædning

Kobberet på tårnets spir blev også fornyet. Det var nemmest og mest praktisk at gøre på én gang, da man alligevel måtte fjerne en stor del af de tyndslidte kobberplader for at komme ind til betonkonstruktionen.

Undtaget for udskiftningen var tårnets ornamentik, som blev udført af langt tykkere kobberplader end selve beklædningen. Kobberornamentikken blev taget ned og glasblæst, så det fik samme farve som det nye kobber.

I 2009 stod tårnet færdigt, repareret og beklædt på ny. Det 106 meter høje tårn er Københavns højeste tårn.

Midt på tårnet er otte menneskefigurer i kobber. De blev i sin tid udført af billedhuggeren Axel Locher (1879-1941). Figurerne symboliserer de vigtigste erhverv i landet på den tid, hvor slottet blev bygget.

Restaurant og udsigt i tårnet

I 2014 åbnede Christiansborgs tårn dørene for publikum, der havde lyst til at komme op og nyde udsigten i 106 meters højde. Samtidig åbnede en restaurant med plads til ca. 100 gæster. I restauranten i tårnrummet over Finansudvalgets mødelokale er der hele 11 meter til loftet, fritlagte mursten og en støbt trappe langs den ene væg giver forbindelse til en højere loggende plan.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører har været med bag ændringen af anvendelsen af lokalet til restaurant i et historisk miljø. Der er desuden indrettet en udsigtsplatform i to etager over restauranten.

Projektet omfatter også elevatorskakte og glasindklædte ståltrapper til udsigtsplatform i tårnrummet over restauranten.