Bispebjerg Kirkegård

Ny kirkegårdsindgang og byrum 2019-2020

Bygherre: Københavns Kommune
Areal: 620 m²
Totalrådgiver: Vega landskab
Underrådgiver: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Lightscapes
Samlet budget | 6,9 mio.

Hovedstadens Forskønnelse Plakette
Bispebjerg Luftofoto

Ny plads og adgangsveje til kirkegården

Kirkegårdsmuren, der blev opført langs Skoleholdervej under 2. verdenskrig, har siden da fungeret som en uigennemtrængelig barriere til kirkegården, men er samtidig også en ikonisk del af kvarteret og har givet gaden sin særlige karakter.

Det nye byrum er kvarterets fælles grønne dagligstue og er samtidig et hængsel mellem byen og kirkegården. I et enkelt greb er 40 meter af den lange mur langs Skoleholdervej trukket tilbage fra fortovet, og skaber en lomme i byen, med en fin visuel kontakt til kirkegårdens store grønne rum. De to nye murstykker er placeret på hver side af en eksisterende sti, hvor de skaber nye indgange og ubesværet binder bevægelsen på kirkegården sammen med byens flow. Murstykkerne oplyses i kombination med et let strejflys fra masten og forvandler byrummet til ’pejsestue’under de store træers løvtag.

Med sin beliggenhed i Københavns Nordvestkvarter indskriver projektet sig i en bymæssig sammenhæng, hvor der er langt mellem de grønne uderum, og ved at skabe et nyt indgangsparti til Kirkegården inviteres naboerne ind til en helt nyt brug af kirkegårdsrummet, og der skabes en større sammenhæng mellem kirkegården og lokalområdet.

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S har foretaget registrering og forundersøgelser, projektering af installationer og konstruktioner, udbud, tilsyn og opfølgning.