Biologisk Mangfoldighed

Relieffer i belægningen ved Det Biovidenskabelige Fakultet 2008

Byggeopgavens art:
Rådgiverydelser:
Bygherre:
Arkitekt:
Byggesum

Billedkunstner og professor Bjørn Nørgaard står bag kunstværket ’Biologisk Mangfoldinghed’ med assistance fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører.

Kunstværket ’Biologisk Mangfoldighed’ består af relieffer i belægningen på forpladsen ved kantinen Gimle ved Det Biovidenskabelige Fakultet, tidligere Landbohøjskolen i København.

Mesterværket er 33 meter langt og 10 meter bredt. Det viser dyrene i den danske avl. I midten bugter sig en kæmpe dna-streng.

Værket består af marmor, bronze og rustfrit stål.