Amaliehaven

Restaurering af hele anlægget 2022-2023

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Støtte: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Areal: ~13.000 m2
Totalrådgiver: Fogh & Følner Arkitekter A/S
Underrådgiver: Eduard Troelsgård A/S, Gert Carstensen A/S
Byggeperiode: 2022-2023
Opgavens art: Restaurering af haveanlægget
Rådgiverydelser: Ingeniørydelser for konstruktioner og vvs

Øverste foto: Thomas Rahbek
Foto Thomas Rahbek

Amaliehaven blev i 1983 givet som en gave til Det Danske Folk fra A.P. Møller Fonden.

Haven ejes i fællesskab af Københavns Kommune og staten ved Slots- og Kulturstyrelsen.

Amaliehaven er tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne, og bronzesolene ved kaskaderne samt søjlerne ved centerspringvandet er af den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro. Haven blev etableret for at skabe en sammenhæng mellem palæerne på Amalienborg og havnen.

Der udføres omfattende restaurering af haveanlægget, med donation fra A.P. Møller fonden, så haven igen kan fremstå som ved indvielsen.

Restaureringen omfatter bl.a. belægninger, kalkstensfacader på bygværker, membraner, afvanding og kloak samt belysning, springvandsinstallationer og beplantning.