AB Valbyhøj

Nyt gårdrum i Valby 2021-2022

Bygherre: AB Valbyhøj
Areal: 1500 m²
Totalrådgiver: 1:1 Landskab
Underrådgiver: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S
Periode: 2021-2022
Opgavens art: Modernisering af fælles gårdrum for andelsforening
Rådgiverydelser: Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning vedr. afvanding og kloak

AB Valbyhøj

Gården er bygget op med en indre plads, hvor beboerne kan mødes til arrangementer. Der er etableret flere samlingspunkter rundt om i gården, herunder legeområde, grillplads, dyrkningshaver samt siddepladser. Affaldscontainerne er blevet skjult og der etableret ramper ned i cykelkælderene, så det er lettere at parkere cyklen væk fra gårdrummet. Der er etableret mindre bede for opsamling og senere afledning af regnvandet til regnvandskloakken.