Svend Jakobsen

Ingeniør konstruktioner
Akademiingeniør

Svend Jakobsen, Eduard Troelsgård

Kulturarven har både en materiel side og en immateriel side i form af kundskaber og indsigt. Det gælder både for rådgiveren og for de klassiske håndværk som murer, tømrer, blikkenslager, stenhugger, smed, stukkatør, maler, glarmester osv. Det er vigtigt, at vi sætter os grundigt ind i disse traditioner. Uden den immaterielle arv kan vores bygninger ikke bevares på længere sigt

Sagsingeniør på ikoniske bygninger og middelalderkirker

Svend Jakobsen er sagsingeniør og har mange års erfaring med restaureringsopgaver af ikoniske bygningsværker. Han har også særdeles stor erfaring med restaurering af middelalderkirker.

Svend har som ansat og senere partner videreført den enorme viden og erfaring med kirkerne, som Eduard Troelsgård har opbygget siden starten i 1960. Det kommer bl.a. til udtryk i lærebogen om restaurering af ’Middelalderkirkens konstruktioner’ fra 2012, som er støttet af Kirkeministeriet.

Mange års forskning i konstruktioner

Svend har i mange år forsket i historiske træ- og murværkskonstruktioner, hvor han bl.a. har studeret de gamle middelaldertagværker i Sønderjylland, stavkirker i Norge, buddhist- og shintotempler i Japan, Sung, Ming og Qing træarkitektur i Kina, romanske klostre i Lombardiet og gotiske kirker i Nordfrankrig og Sydengland. Desuden rejser til Grækenland og Egypten for at studere de oldtidskonstruktioner, der på en meget konkret måde, er forudsætningen for hele den europæiske bygningskunst.

Publikationer om bygningsteknologi og restaurering

Svend har udarbejdet litteratur om historisk bygningsteknologi og restaurering

2012 Hovedforfatter til lærebogen ’Middelalderkirkens konstruktioner’
2003 Medforfatter af ’Christiansborg Slotskirke’ – en beskrivelse af slotskirken og dens genopførelse efter branden 1992 (Thanning & Appel)
1999 En del af redaktionen bag renoveringshåndbogen ’ Mur og Tag’, DTI-Murværkscentret
1994 Christiansborg Slotskirke ’ Notat om historiske pudsemørtelopskrifter’.

Svend har desuden været lektor på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1997-2011.