Lars Kurt Nielsen

Ingeniør konstruktioner
Teknikumingeniør

Lars Kurt Nielsen, Eduard Troelsgård

I mit arbejder lægger jeg stor vægt på respekten for håndværket og for arkitekturen – og ikke mindst respekten for de muligheder og begrænsninger, som alle parter må forholde sig til.

Stor ekspertise i fredede og bevaringsværdige bygninger

Lars Kurt Nielsen har en lang og bred tilknytning til byggebranchen og har mere end 25 års erfaring med ingeniørrådgivning i alle faser af en byggeproces.

Han har over 20 års erfaring med at restaurere, istandsætte og transformere historiske og fredede ejendomme såvel som bevaringsværdige bygninger for private og offentlige bygherrer – i mange tilfælde med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre.

Han har derfor været sagsingeniør på en lang række opgaver, der involverer fredningsmyndighederne.

Ingeniør under det kgl. bygningsinspektorat

Lars har også mange års erfaring med opgaver på danske kirker og er vant til samarbejdet med menighedsråd, deres byggeudvalg og med sagsbehandlingen hos de kirkelige myndigheder og deres repræsentanter.

Lars er selv ingeniør under den kgl. bygningsinspektørordning fra 2020-2024 og har været det i flere omgange tidligere fra 2004-2012 og 2016-2020.

Rådgiver for Center for Kulturarv

Med et bredt kendskab til de forskellige byggeperioders byggeskik bistår Lars Center for Kulturarv med at identificere problemer med konstruktioner på fredede ejendomme.

Er det nødvendigt at udføre konstruktive indgreb, er Lars’ tilgang at respektere bygningens konstruktive logik og materialesammensætning, så der ikke ‘opfindes’ løsninger, der stikker af og er fremmede for bygningen og den statiske forståelse af den.

Han kan håndtere komplicerede opgaver inden for bl.a. tømmer- og murværkskonstruktioner, beton- og stålkonstruktioner, funderingsforhold, naturstensmure, naturstensudsmykninger- og beklædninger.