Jeppe Steen Andersen

Partner, ingeniør konstruktioner
Diplomingeniør, nordisk master i arkitektonisk kulturarv

Jeppe Steen Andersen, Eduard Troelsgård

Normer på europæisk niveau fylder meget i dag. Vi ser det som vores opgave at se kritisk på normerne, fordi de ikke nødvendigvis er lavet for at tilgodese de bevaringsværdige bygninger. Spørgsmålet er ofte, om normerne er rimelige at trække ned over en given bygning. Her bygger vi vores argumentation på traditioner i håndværksfaget og tidligere regelsæt.

Specialist i den bebyggede kulturarv

Jeppe Steen Andersen har specialiseret sig i den bebyggede kulturarv. Han har i over 20 år arbejdet med fredede- og bevaringsværdige bygninger og stået for styringen af mange projekteringsforløb i højprofilerede sager inden for kulturarven. Han har stor indsigt i den bebyggede kulturarvs konstruktionsprincipper og i den håndværksmæssige tradition.

Projekteringsleder på ikoniske bygningsværker

Jeppe har gennem sit arbejde medvirket til realisering af en lang række større og komplekse byggesager – primært på ombygning, forbedringer og restaureringer af eksisterende ikoniske bygningsværker.

Jeppe er projekteringsleder med øverste ansvar for projektudvikling på konstruktioner og installationer, samt på projektering og tilsyn. Han har desuden ansvaret for vurderingen af de byggetekniske og økonomiske konsekvenser.

Nordisk Master i Arkitektonisk kulturarv og underviser

Jeppe Steen Andersen har en Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv og 12 års erfaring som underviser på Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling for bærende konstruktioner. Han er desuden medforfatter til en lærebog om restaurering af ’Middelalderkirkens Konstruktioner’ (2012), som er støttet af Kirkeministeriet.

Centralt i Jeppe Steen Andersens anskuelse af de historiske monumenter, ligger anerkendelse af disse monumenternes betydning som en fysisk dokumentation på en given tids viden og kunnen.