Rye kirke


Større indvendig istandsættelse af Rye Kirke 2018-2019

Bygherre: Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd
Periode: 2018-19
Totalrådgiver: Kullegaard
Underrådgivere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kopp Sorø
Byggeomkostninger: 7,7 mio. kr. ET kontraktsum: 500.000 kr.

Rye kirke renovering

Restaurering og modernisering af bevaringsværdigt byggeri.

Rye Kirke blev opført i 1150, hvor der blev gjort brug af Roskilde-egnens foretrukne byggemateriale frådsten (eller hvidkalk). Kirken er formentlig opført af hvideslægten.

Rye Kirke blev i 2014 lukket for offentligheden på grund af en olieskade fra en olietank på kirkens loft. Forureningen havde fået tagets bjælkelag til at rådne. Det medførte, at det regnede ned med olie på det gamle kirkeorgel, som skabte olieforurening i gulvet. Kirken stod derfor over for en gennemgribende restaurering.

Restaureringen af Rye Kirke har bl.a. omfattet ændring af varmeanlægget, nyt gulv med gulvvarme, udskiftning af loftbeklædning samt indvendig kalkning i hovedskib, nordre sideskib, tårnrum og våbenhus.

Der er desuden opført en ny tilbygning på 33 kvadratmeter ved tårnets nordside. Der er foretaget en bygningsforbedring af det eksisterende kapel, som er ændret til et teknikrum og graverkontor samt af den eksisterende graverbygning.