Thomas Neumeyer

Ingeniør konstruktioner
Diplomingeniør, tidligere selvstændig stenhugger

Thomas Neumeyer, Eduard Troelsgård

Det er vigtigt at sikre dansk bygnings kulturarv i fremtiden. Både i forhold til den æstetiske bevaring og opretholdelsen af de arkivariske forhold. Som ingeniør er jeg derfor optaget af at forstå de traditionelle byggeteknikker og håndværk.

Specialist i restaurering

Thomas Neumeyer er født og opvokset i Toronto, Canada og har 22 års erfaring som stenhugger – heraf 13 år som indehaver af virksomheden Nordisk Stenrestaurering. Thomas har mangeårige erfaringer som konsulent på stenkonserveringsopgaver, hvor hans store viden om natursten bliver bragt i spil.

Thomas erfaringer med ældre konstruktioner og en bred forståelse for traditionelle materialer og metoder. Som bygningsingeniør har han beskæftiget sig med t med fredede og bevaringsværdige bygninger som f.eks. trækonstruktionen i Rungstedlund, Magasinbygningen mv. Thomas anser arkitektonisk integritet som en central del af overvejelserne, når der skal fortages konstruktionsmæssige indgreb i ældre bygninger.

Thomas har en specialuddannelse i ”Nænsom bygningsrestaurering” fra Raadvad Center for Bygningsbevaring – og været tilknyttet Realdania By & Bygs opgaveportefølje som led i sin studiepraktik. Han har specialiseret sig i restaurering – herunder konsulentarbejde, konservering og nyhugning af natursten på bygninger og skulpturer. Opgaverne inkluderer bl.a. Naturstenskonsulent for Flensborg kommune, Stockholm Slot, Istedløvens sokkel (Flensborg), Ledreborg Slot, Broløkke Gods og mange andre slotte, herregårde og kirker i Danmark.

Nogle af opgaverne, som er udført som stenhugger, er også bygninger, der har været i Eduard Troelsgårds regi f.eks. Frederiksborg Slot, Digegrevens Hus og Frederiksberg Slot. Herudover har Thomas Neumeyer arbejdet med historiske bygninger i Toronto, Canada som ’St. James Cathedral’ og ’Queens Park Legislative Assembly.

Europa Nostra pris

Thomas Neumeyer var én af de udførende kræfter, da Jens Bang Stenhus i Aalborg vandt Europa Nostra-prisen i 1995.

Foredragsholder og underviser

Thomas er gæsteunderviser i restaurering på bygningsingeniøruddannelsen på Syddansk Universitet. Han afholder årligt en workshop i stenkonservering på Willowbank School of Restauration Arts i Canada. Derudover holder han en række foredrag bl.a. hos Center for Bygningsbevaring i Raadvad og konserveringsseminarer. Endelig har Thomas fået publiceret hovedkonklusionerne fra sin analyse af sidebånds-bindingsværk i tidsskriftet ”By & Land”.

Menu